Home

Stap op is een praktijk in Ede voor
– remedial teaching (rt) voor kinderen van 4 tot 12 jaar, bijvoorbeeld voor rekenen, spelling of begrijpend lezen. Ook kinderen met een gedragsprobleem zijn van harte welkom,
– begeleiding van kinderen met een pgb en
– huiswerkbegeleiding aan kinderen in de eerste klassen van de middelbare school.

Met sommige kinderen gaat het op school niet goed. De resultaten vallen tegen en ze ontwikkelen zich niet zoals verwacht of gehoopt. Naast problemen met rekenen, lezen, spellen en schrijven kunnen concentratie- of andere werkhoudingsproblemen grote invloed hebben. Vaak is er sprake van onzekerheid, tot faalangst aan toe.

Als uw eigen kind op school hard moet werken om bij te blijven, heeft het misschien nog wat extra hulp nodig. Iemand die meekijkt, meeluistert en de zorg van en voor uw kind begrijpt en daar op deskundige wijze mee aan de slag gaat.
In mijn praktijk help ik kinderen die behoefte hebben aan meer steun, uitleg en oefening en individuele begeleiding.

We werken samen aan het behalen van een concreet doel. Dat doel kan gericht zijn op zowel de leervakken (zoals spelling, lezen en rekenen) als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij de begeleiding houd ik rekening met de favoriete leerstijl en interesse van uw kind.

Stap op

  • biedt een professionele, planmatige en veelzijdige aanpak;
  • gebruikt humor, spel en creativiteit en veel verschillende materialen;
  • stimuleert competentiegevoelens (‘ik kan het!’),
  • stimuleert autonomie (‘ik heb grip op mijn eigen leer- of ontwikkelproces’);
  • werkt in een rustige, kindvriendelijke ruimte in een open sfeer.

Ik werk nauw samen met de school en met ouders. Hierdoor boeken we solide resultaten, waardoor uw kind weer met hernieuwd zelfvertrouwen en meer bagage verder kan op school.

Mark Mieras: Kinderen laten ervaren dat ze waardevol zijn en ertoe doen, dat is de basis van leren.

rt ede

rt ede rt ede rt ede

remedial teaching ede  rt ede