Stap op met Lydia

Werkhouding

Werkhouding en executieve functies

De kwaliteit van de werkhouding heeft alles te maken met de executieve functies van ons brein. Die heb je nodig om te denken en te handelen. Het zijn de regelfuncties van het brein. Denk daarbij aan het werkgeheugen, je aandacht richten, dat kunnen volhouden, kunnen beginnen aan een taak en je gedrag bijsturen. Allemaal heel belangrijke aspecten bij het kunnen werken in de klas.

Structuur

Daarom is het aanleren van een betere, gestructureerde taakaanpak en werkhouding essentieel. Ik leer de kinderen dat ze hun gedachten en werk kunnen plannen en organiseren door bijvoorbeeld het werken met stappenplannen. Het gaat dan om (varianten van) de volgende vragen:

1. Wat moet ik doen? Wat moet ik weten of waar moet ik aan denken voor ik het ga doen?
2. Hoe ga ik het doen? Welke strategie zet ik in?
3. Ik doe mijn werk. Ik werk netjes en zorgvuldig.
4. Ik controleer mijn werk.

Methode

Bij elke stap kan het een en ander misgaan. Er zijn kinderen die de instructie van de leerkracht missen, doordat ze niet luisteren. Soms zitten negatieve emoties in de weg, of lukt het concentreren op de taak niet omdat er afleiding is. Ik kijk hierbij wat het kind nodig heeft en leer hen te reflecteren op die werkhouding, zodat ze deze beter kunnen bijsturen. Vaak doe ik dat in combinatie met werken aan een ander doel, bijvoorbeeld op rekengebied of begrijpend lezen.
De een heeft genoeg aan een aantal sessies waarbij we het stappenplan telkens heel bewust en precies doorlopen. Andere kinderen zijn gebaat bij het intensieve programma Beter bij de les. Een mengvorm is ook mogelijk.