Stap op met Lydia

Voor scholen

Voor scholen

Binnen Ede (stad) begeleid ik leerlingen met een zorgarrangement of via het budget voor handelingsgerichte ondersteuning. Sinds de Wet Passend Onderwijs van kracht is, is het voor scholen mogelijk zo'n zorgarrangement aan te vragen bij het Samenwerkingsverband. Een zorgarrangement is bedoeld voor kinderen met complexe zorgvragen. Ook kortdurende handelingsgerichte ondersteuning (HGO) is mogelijk. Omdat het voor de scholen niet altijd mogelijk is om het arrangement door het eigen personeel uit te laten voeren, help ik graag een handje.
Door mijn ervaring met remedial teaching en mijn kennis en ervaring rondom gedragsproblemen en executieve functies ben ik van vele markten thuis.
Ik heb ervaring met het programma Beter bij de Les en heb de trainersopleiding daarvoor gevolgd.
In de afgelopen jaren heb ik al diverse arrangementen op verschillende scholen mede vormgegeven. Te denken valt aan hulp aan

  • kinderen met autisme en/of ADHD;
  • nieuwkomers die na hun jaar in de ISK op de scholen uitstromen (taalondersteuning);
  • kinderen met werkhoudingsproblemen (bijv. Meichenbaumaanpak of Beter bij de Les);
  • kinderen die moeite hebben met sociale redzaamheid (de jongensclub - vriendenproject voor jongens tot zeven jaar);
  • kinderen met leerproblemen (Connect Lezen en andere remediërende programma's).

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.