Stap op met Lydia

PGB

PGB

Stap op biedt tevens begeleiding aan kinderen met een pgb. Ik geef extra ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden, spel, weerbaarheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgang met dagelijkse taken en leren leren. Dit alles om de zelfredzaamheid te vergroten. Dat kan bij u thuis, maar liever nog in mijn eigen praktijk. Per keer werk ik maximaal anderhalf uur met uw zoon of dochter.

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Daarin staat de hulpvraag centraal en onderzoeken we samen of deze aansluit bij mijn mogelijkheden.

Als we verder met elkaar willen en kunnen, volgt de intake. Daarna maak ik een begeleidingsovereenkomst en kan de begeleiding daadwerkelijk van start gaan. Na vier bijeenkomsten ontvangt u een verslag met de bijzonderheden en ontwikkelingen. Daarnaast vinden in overleg voortgangsgesprekken plaats.

Bij gesprekken op school, met name bij leerlingen met leerlinggebonden financiering, schuif ik graag aan: een consequente, eenduidige aanpak en een goede samenwerking met school en thuis zijn essentieel voor het succes van de begeleiding.