Stap op met Lydia

Remedial Teaching

Remedial teaching

Als een kind, om welke reden dan ook, zich niet voldoende ontwikkelt en vastloopt op school, kan remedial teaching een uitkomst zijn.

Wat heeft dit kind nodig?

Dat is de vraag die ik telkens weer stel. Aan het begin van het traject wordt vastgesteld wat het probleem en de achterliggende oorzaak is. Maar daarna kijk ik vooral naar de leerbehoefte van uw kind. De begeleiding is dus oplossingsgericht. Het gesprek daarover met uw kind is belangrijk. Vaak weten zij precies waar ze moeite mee hebben en wat ze willen bereiken.
Ik analyseer hoe uw kind denkt, welke taakaanpak er is en wat de sterke kanten zijn.

Doelgericht

Elke sessie bereid ik zorgvuldig voor. Alles wat we doen is op het bereiken van het doel gericht, in haalbare stapjes. Uw kind zal weer succeservaringen opdoen en complimenten krijgen. Daardoor boekt uw zoon of dochter al snel vooruitgang. De leerresultaten verbeteren en het zelfvertrouwen groeit.

Thuis en school

Het is belangrijk dat de kinderen thuis verder oefenen. Ik geef daarom werkbladen, spelletjes of andere opdrachten mee voor thuis. Dat is om de stof beter te laten beklijven. Dat doe ik altijd in overleg met u als ouders en met de school om te zorgen dat uw zoon of dochter niet overbelast raakt. Het is fijn als u uw kind bij dit huiswerk begeleidt.
Ik zoek en onderhoud ook contact met de leerkracht van uw kind, zodat de begeleiding op één lijn zit. Zo halen we meer uit de remedial teaching!