Stap op met Lydia

Begrijpend lezen

 

Begrijpend lezen

Bijna iedereen kan lezen, maar begrijpend lezen is een vak apart. Het is een samenspel van een aantal factoren:

  • een goede woordenschat,
  • een onderzoekende houding,
  • aandacht voor details én overzicht over de hele tekst,
  • een goede leesvaardigheid en
  • het vermogen om verbanden te kunnen leggen. 

Begrijpend lezen is een basisvaardigheid die leerlingen nodig hebben bij bijna alle schoolvakken. Het is goede voorspeller van (later) schoolsucces.
Bij de remedial teaching ondersteun ik de kinderen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid. Ik ga uit van hun interesse voor bepaalde onderwerpen en zoek er zo mogelijk goede teksten bij, maar ik probeer ook hun belangstelling voor nieuwe onderwerpen te prikkelen.
De teksten pluizen we samen helemaal uit. We zoeken naar verbanden, verbinden de achtergrondkennis van het kind aan de inhoud van de tekst en bespreken de moeilijke woorden. Daarnaast maak ik gebruik van speelse werkvormen en geef ik extra instructie over bijvoorbeeld signaal- en verwijswoorden. Ik sluit zo mogelijk aan bij de gebruikte methode op school.

Maar…. om het begrijpend lezen echt een boost te geven, is het belangrijk dat uw kind op school en thuis veel leest, praat en nadenkt over wat hij of zij leest (of ziet bij goede televisieprogramma’s) en daar (meer) plezier in krijgt!