Begrijpend lezen

 

Begrijpend lezen

Bijna iedereen kan lezen, maar begrijpend lezen is een vak apart. Het is een samenspel van een goede woordenschat, een onderzoekende houding, aandacht voor details én overzicht over de hele tekst, goede leesvaardigheid en verbanden kunnen leggen.

Begrijpend lezen is een basisvaardigheid die leerlingen nodig hebben bij bijna alle schoolvakken. Het is goede voorspeller van (later) schoolsucces.
Bij de remedial teaching ondersteun ik de kinderen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid door uit te gaan van hun belangstelling en daar goede teksten bij te zoeken. Deze pluizen we samen uit. Daarnaast maak ik gebruik van speelse werkvormen en geef ik extra instructie over bijvoorbeeld signaal- en verwijswoorden. Ik sluit zo mogelijk aan bij de gebruikte methode op school.

Maar…. Om het begrijpend lezen echt een boost te geven, is het belangrijk dat uw kind op school en thuis veel leest, praat en nadenkt over wat hij of zij leest (of ziet bij goede televisieprogramma’s) en daar (meer) plezier in krijgt!